News

Blog

KHÁCH HÀNG CÓ THÔNG TIN VÀ KHÁCH HÀNG BỊ PHÂN TÂM

KHÁCH HÀNG CÓ THÔNG TIN VÀ KHÁCH HÀNG BỊ PHÂN TÂM

KHÁCH HÀNG CÓ THÔNG TIN VÀ KHÁCH HÀNG BỊ PHÂN TÂM Chúng ta đều nghĩ rằng khách hàng ngày nay là những người có quyền lực nhất. Có cơ sở để nói rằng hầu hết họ là người chủ động tìm kiếm thông tin về thương hiệu và sản phẩm. Họ đưa ra các quyết định mua hàng dựa vào...

Những Mục Tiêu Chung

Những Mục Tiêu Chung

Những Mục Tiêu Chung Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Ai cũng đều có những dự đinh, mong muốn, ước mơ khát vọng. Nhưng để đạt được những điều đó, chúng ta thường phải trải qua một chặn đường dài đầy gian nan. Vì thế ngay từ sớm chúng ta phải vạch ra được những...

Contact Me

Get In Touch

It is also interesting to close my eyes, thinking, writing something about my life experiences and share my work experiences.

Maketer in ho chi minh city

phuc nguyen

marketer & developer website